Wilt u een biomassaketel kopen om uw huis of bedrijf te verwarmen? Of voor de productie van warm tapwater of voor gebruik in een industrieel proces? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De ISDE is bestemd voor ketels die op houtachtige biomassa zijn gestookt. U kunt hiervoor subsidie krijgen als de ketel:

 • is bestemd voor de opwekking van warmte;
 • voldoet aan de norm EN 303-5 (als in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt);
 • een vermogen heeft van 5 tot 500 kW (dit geldt ook voor hydraulisch geschakeld in cascade);
 • een minimaal warmterendement heeft van 89% op nominaal vermogen;
 • geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard betreft;
 • wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur;
 • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) van maximaal 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide van maximaal 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) van maximaal 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof. Dit moet vastgesteld zijn door een geaccrediteerde instelling.

De actuele apparatenlijst en subsidiebedragen vindt u hier!

Hoe kun je ISDE subsidie aanvragen?

Je kunt vrij gemakkelijk ISDE subsidie aanvragen voor een duurzaam verwarmingssysteem. Als particulier kun je dat hier doen met behulp van je DigiD. Zakelijke gebruikers kunnen hier hun aanvraag indienen, daarvoor is eHerkenning vereist.

Voorwaarden voor een ISDE subsidie aanvraag

Er is echter wel een aantal voorwaarden aan de ISDE subsidie verbonden. Een belangrijk verschil tussen particulieren en zakelijke gebruikers is dat particulieren de subsidie aanvragen na de installatie, terwijl de zakelijke markt die vóór de installatie moet doen.

Particulieren

 • De aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na aanschaf
 • Je mag alleen subsidie aanvragen als je het apparaat al in gebruik hebt
 • Het moet een nieuw apparaat zijn en je moet zelf de eigenaar zijn
 • Het is in Nederland geïnstalleerd door een deskundige installateur
 • Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de subsidieverstrekking verwijderen

Zakelijke gebruikers

 • Je mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan
 • Het apparaat wordt in Nederland door een deskundige installateur geïnstalleerd
 • Jij bent de eigenaar van de investering
 • Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de subsidieverstrekking verwijderen
 • Na verlening moet het apparaat binnen een jaar in gebruik zijn
 • Voor meerdere apparaten doe je één subsidieaanvraag per categorie